Onze eigen Jan van Lierop heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen!

Onze eigen Jan van Lierop heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen!

Op 26 april 2024 is Jan benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, vanwege het vele vrijwilligerswerk wat hij deed en nog steeds doet.

Als coördinator van de vrijwilligers van SPPiLL is Jan van Lierop van onschatbare waarde. Hij stelde in 2014 een bouwploeg samen waarin alle benodigde kunde aanwezig was om de oude boerderij aan de Barrierweg 4 om te toveren tot het moderne bezoekers- en informatiecentrum D’n Liempdsen Herd. Die groep vrijwilligers is inmiddels een vriendengroep geworden. Ook na afronding van de restauratie is Jan zich op vergelijkbare wijze blijven inzetten voor SPPiLL en de Liempdse gemeenschap. Veel kleine en grote projecten van SPPiLL in het dorp zijn mede dankzij de coördinatie en inzet van Jan gerealiseerd. Jan is daarbij de spil waar alles om draait. Hij is op de hoogte van wie wanneer kan worden ingezet, hoe de thuissituatie van betrokkenen is, hoe de planning van de werkzaamheden eruit ziet of eventueel moet worden bijgesteld, welke verbeteringen er nog te maken zijn, etc. Maar hij denkt ook mee over wat goed is voor de exploitatie van het geheel. Of waar het beste de benodigde materialen ingekocht kunnen worden, en of dat binnen het beschikbare budget past. Jan geeft op heel bescheiden wijze iedereen de ruimte en respect, maar bewaakt ondertussen wel de grote lijnen en de planning, en zorgt ervoor dat de projecten gerealiseerd worden. We kunnen gerust stellen dat de restauratie van D’n Liempdsen Herd en de realisatie van een groot aantal projecten zonder Jan niet zo goed geslaagd zouden zijn.

Wij feliciteren Jan (en zijn echtgenote Lies) van harte met deze benoeming. Wij zijn bijzonder trots op hem!