SPPiLL heeft een nieuw logo

SPPiLL heeft een nieuw logo

Dit is het nieuwe logo van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL).

SPPiLL is de overkoepelende organisatie waaronder Liempde Gastvrij Hart wordt uitgedragen, ontmoetings- en bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd is gerealiseerd en wordt geëxploiteerd en Op Liemt Gemunt draait, het initiatief dat Liempdenaren stimuleert om in eigen dorp te winkelen.

SPPiLL realiseert in nauwe samenwerking met Liempdse vrijwilligers, ondernemers en verenigingen projecten die de sociale cohesie binnen Liempde versterken en een bijdrage leveren aan Liempde als Gastvrij Hart van Het Groene Woud. Kortom: projecten VOOR Liempde, gerealiseerd DOOR Liempdenaren, aldus de woorden onder het logo.

• De basiskleur BLAUW in het logo is gelijk aan de blauwe kleur in de logo’s van Liempde Gastvrij Hart en Op Liemt Gemunt. Dit zorgt voor eenheid en samenhang in de logo’s.

• De steunkleuren ROOD, ORANJE en GEEL komen nadrukkelijk terug in de logo’s van de genoemde initiatieven. Rood in D’n Liempdsen Herd, oranje in Op Liemt Gemunt en geel in Liempde Gastvrij Hart. Het samenkomen van deze drie kleuren in het nieuwe logo van toont de verbondenheid met ‘moederorganisatie’ SPPiLL.

• In de logo’s van D’n Liempdsen Herd, Liempde Gastvrij Hart en Op Liemt Gemunt wordt de letter ‘M’ van Liempde als een hart weergegeven, waarmee de warme verbondenheid met Liempde wordt verbeeld. Om diezelfde reden staat in het nieuwe logo van SPPiLL ook een hartje centraal. Het hart verbindt alle projecten met elkaar.

• De letter ‘i’ staat – letterlijk en figuurlijk - centraal in het logo en springt eruit. Het woord ‘spil’ staat voor een centraal iemand of iets, en middelpunt. Ofwel: SPPiLL is de centrale organisatie waaronder veel initiatieven hangen en waarvoor velen actief zijn: D’n Liempdsen Herd, Liempde Gastvrij Hart en Op Liemt Gemunt. Deze worden als het ware gestut en omarmd door SPPiLL.