Afkoppelproject Liempde ‘Liemt infiltreert’

Afkoppelproject Liempde ‘Liemt infiltreert’

In september 2016 startte SPPiLL in samenwerking met de gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel, de zogenaamde Watercoalitie Liempde, een nieuw project om regenwaterafvoeren van huizen af te koppelen van de riolering. Gestart werd in een pilotgebied in het centrum van Liempde.

Begin jaren zestig is er in heel Liempde riolering aangelegd. Daarop zijn alle kolken van de wegen en rioolafvoeren van huizen aangesloten. Sindsdien is een deel van de sloten gedempt en hebben veel inwoners hun tuinen bestraat. Door deze aanpassingen en de toegenomen neerslag kan regenwater niet altijd goed afgevoerd worden. Dit kan zorgen voor wateroverlast. Om deze wateroverlast in de toekomst te voorkomen, is de Watercoalitie Liempde in september 2016 gestart met een project om regenpijpen van huizen af te koppelen van de riolering en het water zoveel mogelijk te laten infiltreren in de grond.

 

Onnodig veel regenwater gaat direct via regenpijpen het riool in. Dat is zonde, want er zijn genoeg simpele mogelijkheden om regenwater in de eigen tuin te benutten. Benieuwd daar de mogelijkheden, de voordelen en de voorwaarden? Download hier de brochure waarin dit allemaal beschreven staat.