Beplanting voor versterking overgang dorp naar buitengebied

Beplanting voor versterking overgang dorp naar buitengebied

Eén van de doelstellingen van de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten is om de overgangen van het dorp naar het buitengebied te versterken. Dit gebeurt onder meer door het planten van populieren, Liempdse wilgen en het terugbrengen van boomgaarden met hoogstamfruitbomen. Alle onderstaande projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde.

Buurtakker D’n Plissert
Aanplant en inrichting van een perceel aan de Heuvelstraat in Liempde, genoemd Buurtakker D’n Plissert, naar een oud toponiem. Het project was gericht op de overgang  van dorp naar akkers en het creëren van aantrekkelijk leefgebied voor bijen en andere insecten. Hiervoor werd aanplant van hoogstamfruitbomen, een struweelhaag en vruchtdragende planten gerealiseerd, evenals de aanleg van een paardenwei en een hoogstamboomgaard met kruidig grasmengsel.

Het project was ook gericht op het vergroten van kennis (informatievoorziening), het creëren van draagvlak en de versterking van onderlinge samenwerking. Zo werd de aanplant en het onderhoud van het perceel uitgevoerd in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde en buurtbewoners rondom het perceel. Het project liep in 2018-2019.

uitgevoerde acties:

  • Aanplant hoogstamfruitbomen (cultuurhistorische rassen) t.b.v. boomgaard (10 st)
  • Aanplant gemengde struweelhaag (rondom hoogstamfruitbomen en pluktuin) (850 st)
  • Aanplant vruchtdragende planten (bessenstruiken, hazelaars e.a.) en eetbare planten t.b.v. pluktuin (100 st)
  • Inzaaien paardenwei, boomgaard en pluktuin met kruidig grasmengsel
  • Plaatsen zitbankje
  • Realisatie informatievoorziening
  • Omheining en toegangspoortjes deel hoogstamfruitbomen en pluktuin

Hoogstamfruitbomen
In het voorjaar van 2016 werd gestart met het aanplanten van fruitboomgaarden met hoogstamfruitbomen. De eerste fruitbomen werden geplant voor de monumentale woonboerderij aan de Boxtelsweg 42. Hoogstamfruitbomen stonden van oudsher bij langgevelboerderijen om in eigen appels, peren, pruimen en kersen te voorzien. Op enkele plaatsen staan er nog altijd oude hoogstamfruitbomen, maar toch is het aantal gaandeweg steeds minder geworden. SPPiLL en Natuurwerkgroep Liempde brengen deze natuurbeleving terug in het Liempdse landschap. Het zorgt voor verfraaiing van het landschap, het verhoogt de biodiversiteit en brengt cultuurhistorie weer terug.

Een filmpje van Lieke Faber over de aanplant van hoogstamfruitbomen is hier te zien.

Populieren De Scheeken
Het Groene Woud is van oudsher een populierenlandschap. Liempde was daarin, als klompenmakersdorp, één van de kernen. De projectgroep wil de populier weer terugbrengen en heeft daarom in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde in en om natuurgebied De Scheeken zo’n tweehonderd populieren aangeplant. De locaties werden bepaald op basis van geschiktheid. Uiteraard was dit ook afhankelijk van de interesse van locatie-eigenaren. Met het terugbrengen van de karakteristieke populier wordt het dorp cultuurhistorisch en landschappelijk verrijkt.

Liempdse wilg
In de jaren vijftig is in Kasteren de Liempdse wilg opgekweekt. Deze streekboom behoort tot de officiële soorten van de wilgen en is aangepast aan de Liempdse bodem. Het hout werd gebruikt door de Liempdse klompenmakers. SPPiLL wil deze boom graag weer terugbrengen en heeft daarom in 2012, in samenwerking met de Populierenwerkgroep en Natuurwerkgroep Liempde, 250 Liempdse wilgen gestekt en opgekweekt. Voor meer informatie over de Liempdse wilg kun je onder aan deze webpagina het informatiedocument downloaden.

Overige projecten
De projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten zet meer activiteiten op om de overgangen tussen het dorp en het buitengebied te versterken. Bijvoorbeeld door het accentueren van de driehoeken (patronen in het landschap) in het buitengebied en met beplanting en aanplant langs wegen, zandpaden en wandelroutes.