Grenswallen in Het Groene Woud

Grenswallen in Het Groene Woud

Eén van de meest waardevolle, cultuurhistorische elementen in Het Groene Woud zijn grenswallen. Ze zijn eeuwen geleden aangelegd, maar op sommige plaatsen nog steeds goed zichtbaar. Ze markeerden de grenzen tussen bijvoorbeeld gemeenten, parochies en landerijen, dienden als afwering voor vee en waren een beschermmiddel tegen houtroof.  In 2014 en 2015 heeft Stichting Brabantse Bronnen in samenwerking met SPPiLL een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde bij de grenswallen in De Geelders en op Velder (Velderse wal). Het onderzoeksrapport is in juli 2015 gepubliceerd. Hieruit zijn verschillende interessante resultaten gekomen. Zo blijkt dat de Velderse wal uit de tweede helft van de dertiende eeuw dateert. Het is zeer aannemelijk dat de grenswal in De Geelders in dezelfde periode is aangelegd.

Het onderzoeksrapport kun je onder aan deze webpagina downloaden.

Een filmpje van Lieke Faber over de aanleg van een grenswal is hier te zien.

Na het onderzoek hebben een tiental vrijwilligers de grenswallen hersteld en beter zichtbaar gemaakt voor voorbijgangers. Dit onder meer door het aanplanten van autochtone, inheemse planten. In natuurgebied De Geelders zijn de grenswallen nog meer beplant. Dit gebeurde op basis van het rapport ‘Het Speet – De Geelders, cultuurhistorie en beheer van een grenswalbeplanting’, opgesteld door Bert Maes.