Herinrichting D’n Tip en aanleg rioolwaterbergingskelder

Herinrichting D’n Tip en aanleg rioolwaterbergingskelder

Eén van de projectgebieden van Liemt in Uitvoering is D’n Tip. In opdracht van de gemeente Boxtel werd in 2016 een ondergrondse bergingskelder voor rioolwater gerealiseerd. D’n Tip kreeg een opknapbeurt en wordt het startpunt om Liempde en omgeving te voet of met de fiets te verkennen.

Uit onderzoek van de gemeente Boxtel is gebleken dat het rioolstelsel in Liempde erg gevoelig is voor het verwerken van extreme neerslag. Hierdoor kan er wateroverlast ontstaan. Als gevolg van de klimaatverandering, worden er extremere regenbuien verwacht. Het is dus noodzakelijk om extra maatregelen te nemen. Hierbij is gezocht naar alternatieve en effectieve (kostenbesparende) oplossingen. Uit berekeningen blijkt dat het effectief is om bij extreme neerslag rioolwater tijdelijk te bergen. D’n Tip biedt hiervoor goede mogelijkheden.

De rioolwaterberging bestaat uit een ondergrondse betonnen kelder met een inhoud van 2.000 m3. Hierin wordt tijdens hevige neerslag rioolwater (tijdelijk) opgeslagen, waarmee de kans op wateroverlast in het centrumgebied van Liempde aanzienlijk beperkt wordt. Wanneer er weer ruimte ontstaat in het rioolstelsel wordt de waterberging leeggepompt en afgevoerd richting de rioolwaterzuivering. De waterberging zorgt er ook voor dat tijdens neerslag minder rioolwater via de riooloverstorten de sloten in wordt geloosd. Dit is weer minder belastend voor het milieu.

SPPiLL heeft het bovengrondse gedeelte van D’n Tip ingericht met onder meer fiets- en autoparkeerplaatsen, oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen, speelvoorzieningen van natuurlijke materialen, houten veldpoorten en een bloemenplukhoek met insectenhotel.