Rolstoelvriendelijk Liempde

Rolstoelvriendelijk Liempde

In de zomer van 2018 is begonnen met het herstel en de aanleg van zeven kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken en buurten naar het centrum van Liempde. Deze zijn inmiddels gerealiseerd. Het initiatief voor dit project lag bij de werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’. Vanaf de start van het burgerinitiatief is SPPiLL bij de planontwikkeling betrokken.

Hieronder vind je informatie over:

  • Fase 0 Deelproject Roderweg-Barrierweg
  • Fase 1 Rolstoelvriendelijk Liempde (West-Liempde)
  • Oude Dijk, Kerkstraat en Oranjelaan, Hogenbergseweg
  • Nieuwe Erven – Oude Kerkpad (herinrichting en vervanging riolering)
  • Fase 2 Rolstoelvriendelijk Liempde (Oost-Liempde)
  • Kapelstraat en Vendelstraat, Vlasspreistraat, Keefheuvel, Smidsepad
  • Fase 3 Rolstoelvriendelijk Liempde (Dorpsstraat en Nieuwstraat)
  • Achtergrondinformatie en contact

Trottoirs en voetpaden zijn geen parkeerplaatsen!
Om de trottoirs die samen het zeven kilometer lange netwerk Rolstoelvriendelijk Liempde vormen toegankelijk te houden voor de doelgroep – mensen met rollators, rolstoelen en kinderwagens, maar ook voor schoolgaande jeugd – is het van belang dat het trottoir vrij blijft van geparkeerde auto’s. Aan de Oranjelaan, Kerkstraat en Roderweg maar ook op andere plekken zien we helaas met regelmaat geparkeerde auto’s staan op het trottoir. Wij vragen u deze trottoirs toegankelijk te houden door er niet op te parkeren. Ook verzoeken we u om anderen hier attent op te maken. Het is vanuit de verkeerswet verboden om op een trottoir – dat duidelijk gescheiden is van de rijbaan door een bandafscheiding – te parkeren.

We rekenen op uw medewerking. Alleen samen kunnen we Rolstoelvriendelijk Liempde realiseren!