Zandpaden De Geelders – Dommeldal (fase 1)

Zandpaden De Geelders – Dommeldal (fase 1)

Steeds meer zandpaden verdwijnen. Ze worden verhard, omgeploegd of moeten wijken voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen of woonwijken. Door het verdwijnen van de zandpaden gaat ook een stuk

cultuurhistorie verloren en neemt de biodiversiteit af. SPPiLL wil in samenwerking met ARK Rewilding Nederland de waarde en het belang van de zandpaden onder de aandacht brengen door ze te behouden en te herstellen.

Binnen het project zijn de bestaande zandpaden geïnventariseerd. Denk daarbij aan de locatie, de eigenaar, het huidige gebruik, de status (bestemming en bescherming) en de cultuurhistorische en ecologische waarde. Daarnaast werden verdwenen zandpaden opnieuw in kaart gebracht.

Er zijn wandelroutes worden ontwikkeld over de bestaande zandpaden. Deze routes zijn opgenomen in de app ‘Routes in Het Groene Woud’ en in de wandelfolders. Deze routes moeten het gebruik van de zandpaden door onze inwoners en bezoekers bevorderen.