Liemt in uitvoering

De projectgroep Liemt in Uitvoering wil met aanpassingen in én aan de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Liempde. De projectgroep bestaat uit veel vrijwilligers en één of meer bestuursleden van SPPiLL. Omdat het om de openbare ruimte gaat, vindt er veel afstemming en overleg met de gemeente plaats. Waar dat mogelijk is zoeken we samen met de gemeente naar de benodigde budgetten. Dit kunnen subsidies van andere partijen zijn.

De projectgroep richt zich nu vooral op een vervolg van de herinrichting van het centrum. Daarvoor wordt met de gemeente overlegd over de kansen, de haalbaarheid en de afbakening. Waar mogelijk pakt de projectgroep ook andere kansrijke projecten op.

De volgende projecten zijn gerealiseerd:

Projectgroepvoorzitter: Ted Prinsen | ted@sppill.nl | 06-46320698