Natuur- en cultuurprojecten

Van oudsher typerend voor het Liempdse buitengebied zijn onder meer kleinschalige akkers en weilanden omzoomd met bijvoorbeeld wilgen en populieren, oude grenswallen, schutskooien en historische erven met bakhuizen en waterputten. De projectgroep natuur- en cultuurprojecten heeft een aantal van deze natuur- en cultuurhistorische elementen terug gebracht in Liempde, waardoor de relatie tussen het centrum en het buitengebied  is versterkt. In en om de dorpskern zijn vele resultaten van het werk van deze projectgroep zichtbaar. (Foto: Waterput bij Barrierweg 23).

Begin 2024 worden nieuwe projecten gedefinieerd in overleg met Stichting Landschap Het Groene Woud. De eerste brainstormsessies hierover hebben al plaatsgevonden.

Afgeronde projecten: